स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

जिल्लामा सञ्चालित मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम र कार्यरत मुख्य-मुख्य गै.स.स. हरु

जिल्लामा सञ्चालित मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यरत मुख्यमुख्य गै... हरु

१) विकेन्द्रित स्थानीय स्वायत्त शासन सहयोग कार्यक्रम (DLGSP)

२) ग्रामीण पहुँच सुधार विकास कार्यक्रम (RAIDP)

३) बाल कल्याण कार्यक्रम

४) जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम

५) प्रकोप व्यवस्थापन कार्यक्रम

६) दिगो भू-व्यवस्थापन कार्यक्रम

७) एच.आई.भि.एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम

८) उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान कार्यक्रम

९) राष्ट्रिय सुधारिएको चुल्हो कार्यक्रम

१०) अन्धाअन्धी सामुदायिक विकास केन्द्र

११) सूर्योदय क्लव

१२) नेपाल रेडक्रस सोसाईटी

१३) साहारा समुह
१४) समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना केन्द्र (CBRS)

१५) नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (NEWAH)

१६) गोर्खा कल्याणकारी योजना (GWS)

१७) सामुदायिक विकास केन्द्र

१८) आंधीखोला संरक्षण कृषक समूह (ASKS)

१९) भारतीय कल्याणकारी योजना

२०) सामुदायिक विद्दुतीकरण आयोजना

Skip to toolbar