स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. 2080/81 काे जिल्ला दररेट 2080/04/03 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. 2080/81 काे जिल्ला दररेट
पास फाराम , २०७७।१।२२ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
फाराम
लाेक सेवा तयारी कक्षा सन्चाल फाराम , , 2076-09-25 प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लाेक सेवा तयारी कक्षा सन्चाल फाराम
लाेक सेवा अायाेग तयारी कक्षा सम्बन्धी सूचना , लाेक सेवा अायाेग तयारी कक्षा सम्बन्धी सूचना लाेक सेवा अायाेग तयारी कक्षा सम्बन्धी सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लाेक सेवा अायाेग तयारी कक्षा सम्बन्धी सूचना
Updated General Information With Earthquake Progress २०७४-११-०१ सूचना शाखा, जि.स.स. स्याङ्जा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्याङ्जा जिल्लाको पुनरसंरचित स्मरचानाको सम्क्षिप्त जानकारी एवं भूकम्प सम्बन्धि प्रगति विवरण
दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि)
भुकम्प पिडित लाभग्राहीहरूकाे बिबरण (दितिय) 2074-01-21 सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प पिडित लाभग्राहीहरूकाे बिबरण (दितिय)
भुकम्प पिडित लाभग्राहीको विवरण २०७३-१२-२३ सूचना प्रबिधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प पिडित लाभग्राहीको विवरण
जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विस्तृत विवरण २०७३-११‍-२७ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विस्तृत विवरण
निर्बाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अा.ब. २०७३/२०७४ , २०७३।०९।११ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अा.ब. २०७३/२०७४
बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२ २०७२।५।१४ विद्युतीय शुसाशन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२
अायोजना छनाैटका अाधारहरू २०७२।०८।०८ विद्युतिय शुसाशन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अायोजना छनाैटका अाधारहरू
कार्तिक माहिनाको घटना दर्ता विवरण (२०७३|०७४) २०७३-०८-१५ शुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३|०७४ को कार्तिक माहिनाको घटना दर्ता प्रतिवेदन
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड) २०७३।७७।२७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)
दरखास्त फाराम , २०७३-०७-२४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दरखास्त फाराम
आ.व. २०७३\०७४ को असाेज महिनाको घटना दर्ताको प्रगति विवरण २०७३-०७-०८ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३०७४ को असाेज महिनाको घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन
आन्तरीक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/२०७३ २०७३-०७-०४ आ.ले.प शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरीक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/२०७३
लैङ्गिक बजेट परिक्षण प्रतिवेदन २०७२ २०७३-०३-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैङ्गिक बजेट परिक्षण प्रतिवेदन २०७२
बार्षिक खरिद योजना ०७३-०७४ २०७३-०३-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना ०७३-०७४
अश्विन महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण , २०७३-०७-०१ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अश्विन महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण प्रतिबेदन

Skip to toolbar