स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

सूचना तथा समाचार


जिल्ला सभा सन्चालन कार्यविधि २०७५

जिल्ला सभा सन्चालन कार्यविधि २०७५जिल्ला सभा सन्चालन कार्यविधि २०७५प्रथम जिल्ला सभाका निती तथा कार्यक्रम २०७५

प्रथम जिल्ला सभाका निती तथा कार्यक्रम २०७५प्रथम जिल्ला सभाका निती तथा कार्यक्रम २०७५
२०७५ असाेज २९ गतेका निर्णयहरु

२०७५ असाेज २९ गतेका निर्णयहरु23-2075 ashoj 29२०७५ भदाै ३१ गतेका निर्णयहरु

२०७५ भदाै ३१ गतेका निर्णयहरु
स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७५।०७६

स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७५।०७६
स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५

स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली

भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावलीSkip to toolbar