स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

सूचना तथा समाचार


अान्तरिक राजश्वको प्रगती प्रतिवेदन : २०७३ जेष्ठ महिना सम्मको

अान्तरिक राजश्वको प्रगती प्रतिवेदन : २०७३ जेष्ठ महिना सम्मकोजिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३

जिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२)

अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२)स्याङ्जा जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२ (भाग-१)

स्याङ्जा  जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२  (भाग-१)FINAL_ District Profile Syangja
DPMAS तालिम

DPMAS Training  जिल्ला विकास समितिको अायोजनामा शुरू भएको छ । उक्त तालिम कार्यक्रम मिति २०७३ जेष्ठ २७ देखि २८ गतेसम्म...
थप पढ्नुहोस ...MCPM

bsduf jsfiasfnजिविसको Website तालिम सञ्चालन

जिविसको Website तालिम मिति  २०७३।२।२३ देखि २०७३।२।२५ गतेसम्म  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अायोजनामा सञ्चालन गरिएको छ ।DPMAS तालिम सम्बन्धमा

मिति २०७३ जेष्ठ २७-२८ गतेसम्म  (District Planning Monitoring and Analysis System (DPMAS) तालिमको अायोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा जिल्ला...
थप पढ्नुहोस ...अा.व. ०७३।०७४ को अान्तरिक अायको ठेक्का बन्दाेबस्त

अा.व. ०७३।०७४ को अान्तरिक अायको ठेक्का बन्दाेबस्तSkip to toolbar