स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
लैङ्गिक बजेट परिक्षण प्रतिवेदन २०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०३-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैङ्गिक बजेट परिक्षण प्रतिवेदन २०७२
वार्षिक समिक्षा-२०७२|०७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-१० शुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन-२०७२/०७३
OD/JD Plan-2072-76 प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।४।१० विद्युतिय सुशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
OD/JD Plan-2072-76
CD Plan-2072-76 प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।०४।१० विद्युतिय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
CD Plan-2072-76FINAL Syangja CD Plan 2073-3-6 (1)_1111
बार्षिक खरिद योजना अा.व. ०७२।०७३ पत्र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४।४।२५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना अा.व. ०७२।०७३ पत्र
जिल्ला स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१।११।०३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२
गा.वि.स.स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१।१०।२३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२
गा.वि.स.स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७०।०७१ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७०।१०।२० सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.स्तरीय बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७०।०७१
अा.व.०७१।०७२ को अाय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।६।१२ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व.०७१।०७२ को अाय व्यय विवरण
अा.व. ०७०।०७१ को अाय व्यय विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१।८।२३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. ०७०।०७१ को अाय व्यय विवरण
Skip to toolbar