स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आन्तरीक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/२०७३ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७३-०७-०४ आ.ले.प शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरीक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/२०७३
आ.व. २०७१|०७२ को आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-०६ आ.ले.प शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१|०७२ को आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
आ.व. २०७०|०७१ को आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७१-०६-०६ आ.ले.प शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७०|०७१ को आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
Skip to toolbar