स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. 2080/81 काे जिल्ला दररेट बजेट तथा कार्यक्रम 2080/04/03 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. 2080/81 काे जिल्ला दररेट
निर्बाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अा.ब. २०७३/२०७४ जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३।०९।११ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अा.ब. २०७३/२०७४
अश्विन महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-०७-०१ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अश्विन महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण प्रतिबेदन
भाद्र महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-०६-०४ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भाद्र महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण प्रतिबेदन
श्रावन महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-०५-०७ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
श्रावन महिना सम्मको आम्दानी खर्च बिबरण प्रतिबेदन
राष्टिय योजना अायोगबाट पारित अा.व. ०७३।७४ को बार्षिक कार्यक्रम प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३।२।२३ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
राष्टिय योजना अायोगबाट पारित अा.व. ०७३।७४ को बार्षिक कार्यक्रम
आ.व. ०७२/०७३ को बार्षिक बजेट शिलिङ्, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्वन्धी मार्गदर्शन सम्वन्धमा प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७१/०८/१४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Margadarshan of district level Syangja 2072-73
वार्षिक कार्ययोजना तालिका २०७२/७३ (Action Plan & Calendar of Operation) प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७१/०८/१३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक कार्ययोजना तालिका २०७२/७३ (Action Plan & Calendar of Operation)
स्याङ्गजा जिल्लाको २४ अाै जिल्ला परिषद्बाट पारित अा.व. ०७२।०७३ का योजनाहरू जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना २०७१-११-२४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्याङ्गजा जिल्लाको २४ अाै जिल्ला परिषद्बाट पारित अा.व. ०७२।०७३ का योजनाहरू
Skip to toolbar