स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अा.ब. २०७३/२०७४ जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३।०९।११ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अा.ब. २०७३/२०७४
बार्षिक खरिद योजना ०७३-०७४ जिल्ला योजना २०७३-०३-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना ०७३-०७४
अा.व. ०७३।०७४ का केन्द्रमा पठाउने र योजना बैंक जिल्ला योजना २०७२।१२।११ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. ०७३।०७४ का केन्द्रमा पठाउने र योजना बैंक
२५ अाै परिषद्का निर्णयहरू जिल्ला योजना २०७२।१२।१० सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२५ अाै परिषद्का निर्णयहरू
जिल्ला विकास योजना अा.व. ०७२।०७३ जिल्ला योजना २०७१।११।२२ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना अा.व. ०७२।०७३
जिल्ला विकास योजना अा.व. ०७१।०७२ जिल्ला योजना २०७०।११।२७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना अा.व. ०७१।०७२
स्याङ्गजा जिल्लाको २४ अाै जिल्ला परिषद्बाट पारित अा.व. ०७२।०७३ का योजनाहरू जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना २०७१-११-२४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्याङ्गजा जिल्लाको २४ अाै जिल्ला परिषद्बाट पारित अा.व. ०७२।०७३ का योजनाहरू
Skip to toolbar