स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

गुरु योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२) गुरु योजना, प्रकाशन २०७२।३।२ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२) (गुरु योजना)
पर्यटन याेजना, स्याङ्जा ०७०/७१-०७४/७५ गुरु योजना २०७३।१।५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पर्यटन याेजना, स्याङ्जा ०७०/७१-०७४/७५
जिल्ला पाश्वचित्र-२०७१ गुरु योजना, प्रकाशन २०७१।१।२१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्वचित्र-२०७१
Skip to toolbar