स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

मासिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
कार्तिक माहिनाको घटना दर्ता विवरण (२०७३|०७४) मासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०८-१५ शुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३|०७४ को कार्तिक माहिनाको घटना दर्ता प्रतिवेदन
आ.व. २०७३\०७४ को असाेज महिनाको घटना दर्ताको प्रगति विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०७-०८ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३०७४ को असाेज महिनाको घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३\०७४ को भाद्र महिनाको घटना दर्ताको प्रगति विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०६-०९ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३०७४ को भाद्र महिनाको घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३\०७४ को श्रावन महिनाको घटना दर्ताको प्रगति विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०५-०७ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३०७४ को श्रावन महिनाको घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३|०७४ को जेष्ठ र असार माहिनाको घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०४-१० सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३|०७४ को जेष्ठ र असार माहिनाको घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन
Skip to toolbar