स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
पास फाराम नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७७।१।२२ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
फाराम
लाेक सेवा तयारी कक्षा सन्चाल फाराम नमुना फारमहरू, निवेदनका ढाँचाहरु, प्रकाशन 2076-09-25 प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लाेक सेवा तयारी कक्षा सन्चाल फाराम
लाेक सेवा अायाेग तयारी कक्षा सम्बन्धी सूचना नमुना फारमहरू, प्रकाशन लाेक सेवा अायाेग तयारी कक्षा सम्बन्धी सूचना लाेक सेवा अायाेग तयारी कक्षा सम्बन्धी सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लाेक सेवा अायाेग तयारी कक्षा सम्बन्धी सूचना
Updated General Information With Earthquake Progress प्रकाशन २०७४-११-०१ सूचना शाखा, जि.स.स. स्याङ्जा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्याङ्जा जिल्लाको पुनरसंरचित स्मरचानाको सम्क्षिप्त जानकारी एवं भूकम्प सम्बन्धि प्रगति विवरण
दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि)
भुकम्प पिडित लाभग्राहीहरूकाे बिबरण (दितिय) प्रकाशन 2074-01-21 सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प पिडित लाभग्राहीहरूकाे बिबरण (दितिय)
भुकम्प पिडित लाभग्राहीको विवरण प्रकाशन २०७३-१२-२३ सूचना प्रबिधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प पिडित लाभग्राहीको विवरण
जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विस्तृत विवरण प्रकाशन २०७३-११‍-२७ सुचना तथा संचार प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विस्तृत विवरण
बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२ प्रकाशन २०७२।५।१४ विद्युतीय शुसाशन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७१।०७२
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड) प्रकाशन २०७३।७७।२७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)
Skip to toolbar