स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
दरखास्त फाराम नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७३-०७-२४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दरखास्त फाराम
सूचनाको हक सम्बन्धी एेन २०६४ को दफा ५ उपदफा ३ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमाेजिम प्रकाशित अध्यावधिक सूचना प्रकाशन २०७३।५।५ विद्युतिय सुशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचनाको हक सम्बन्धी एेन २०६४ को दफा ५ उपदफा ३ र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमाेजिम प्रकाशित अध्यावधिक सूचना
गा.वि.स.को बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३ प्रकाशन २०७३।०४।२८ विद्युतिय सुशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.को बार्षिक समिक्षा अा.व. ०७२।०७३
OD/JD Plan-2072-76 प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।४।१० विद्युतिय सुशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
OD/JD Plan-2072-76
CD Plan-2072-76 प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।०४।१० विद्युतिय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
CD Plan-2072-76FINAL Syangja CD Plan 2073-3-6 (1)_1111
जिविस, स्याङ्जासँग सम्बन्धित विविध अध्यावधिक सूचना प्रकाशन २०७३।४।१० विदुतीय शुसाशन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस, स्याङ्जासँग सम्बन्धित विविध अध्यावधिक सूचना
जिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३ प्रकाशन २०७२।०३।०६ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट अा.व. ०७२।०७३
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२) गुरु योजना, प्रकाशन २०७२।३।२ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग-२) (गुरु योजना)
स्याङ्जा जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२ (भाग-१) प्रकाशन २०७३।३।२ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्याङ्जा जिल्लाको पाश्वचित्र-२०७२ (भाग-१)
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२ (भाग २) प्रकाशन २०७३।३।१ सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अावधिक जिल्ला विकास योजना-२०७२
Skip to toolbar