स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
चित्रेभन्ञ्याङ् गा.वि.स. प्रकाशन २०७१।०४।०२ (अा.व.०७१।०७२) सामाजिक सुरक्षा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चित्रेभन्ञ्याङ् गा.वि.स.
चिसापानी गा.वि.स. प्रकाशन २०७१।०४।०२ (अा.व.०७१।०७२) सामाजिक सुरक्षा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चिसापानी गा.वि.स.
चिन्नेवास गा.वि.स. प्रकाशन २०७१।०४।०२ (अा.व.०७१।०७२) सामाजिक सुरक्षा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चिन्नेवास गा.वि.स.
बागेफड्के गा.वि.स. प्रकाशन २०७१।०४।०२ (अा.व.०७१।०७२) सामाजिक सुरक्षा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बागेफड्के गा.वि.स.
बानेथाेक देउराली गा.वि.स. प्रकाशन २०७१।०४।०२ (अा.व.०७१।०७२) सामाजिक सुरक्षा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बानेथाेक देउराली गा.वि.स.
अारूखर्क गा.वि.स. प्रकाशन २०७१।०४।०२ (अा.व.०७१।०७२) सामाजिक सुरक्षा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अारूखर्क गा.वि.स.
अर्जुनचाैपारी गा.वि.स. प्रकाशन २०७१।०४।०२ (अा.व.०७१।०७२) सामाजिक सुरक्षाा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अर्जुनचाैपारी गा.वि.स.
अा.व. ०७३।०७४ को लागि गा.वि.स.को अख्तियारी र मार्गदर्शन प्रकाशन २०७२।८।२१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. ०७३।०७४ को लागि गा.वि.स.को अख्तियारी र मार्गदर्शन
अा.व. ०७३।०७४ को लागि पूर्वयोजना तर्जुका निर्णयहरू प्रकाशन २०७२।८।२१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. ०७३।०७४ को लागि पूर्वयोजना तर्जुका निर्णयहरू
अा.व. ०७३।०७४ को गा.वि.स.को मार्गदर्शन प्रकाशन २०७२।८,२१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. ०७३।०७४ को गा.वि.स.को मार्गदर्शन
Skip to toolbar