स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट अा.व. २०७४।०७५ भूकम्पको प्रवलीकरण Retrofitting मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली अा‍व‍ ०७४।०७५ काे ढु‌‌‌‌ङ्गा गिट्टी बालुवाकाे टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक बडाबड सम्बन्धी सूचना | दरभाउ अाव्हान सम्बन्धी सूचना अा.व. ०७४।०७५ (पटके सवारी, पशु जन्य अादि) जिल्ला समन्वय समिति, स्याङजा अन्तर्गतका स्थानीय तहको विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, स्याङ्जाबाट जारी अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति स्याङ्जाको अपिल स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावना (मुख्य खण्ड)

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अा.व. ०७३।०७४ को जि.वि.स.को मार्गदर्शन प्रकाशन २०७२।८।२१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. ०७३।०७४ को जि.वि.स.को मार्गदर्शन
बार्षिक खरिद योजना अा.व. ०७२।०७३ प्रकाशन २०७२।३।२० सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना अा.व. ०७२।०७३
संगठन तालिका प्रकाशन २०६९।२।१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संगठन तालिका
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरूको विवरण प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरूको विवरण
जिविसको MCPM मूल्यांकन नतिजा तालिका -२०७०/०७१ प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविसको MCPM मूल्यांकन नतिजा तालिका -२०७०/०७१
गाविसको MCPM-२०७०/०७१ प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविसको MCPM-२०७०/०७१
MCPM-२०७०/०७१ प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM-२०७०/०७१
MCPM-२०६९/०७० प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM-२०६९/०७०
MCPM-२०६७/०६८ प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM-२०६७/०६८
जिल्ला पाश्वचित्र-२०७१ गुरु योजना, प्रकाशन २०७१।१।२१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्वचित्र-२०७१
Skip to toolbar